Inženýrská činnost ve výstavbě - RCA

logo Auwiesen
Přejít na obsah

Inženýrská činnost ve výstavbě

Služby

Kompletní výkon investorsko-inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb:

• objasnění základních cílů s investorem, obstarání vstupních podkladů pro přípravu stavby a zabezpečení průzkumných prací
• zadání zpracování projektové dokumentace
• projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
• projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
• zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
• vedení a řízení staveb
• výkon funkce technického (stavebního) dozoru investora při realizaci stavby
• zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu, garančních zkoušek a revizí
• zajištění majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
• konzultační a poradenská činnost


Informace
: Vítek Ladislav
telefon:
465 557 136
fax:
     465 557 700
email:
  ladislav.vitek@rcaktiva.cz

Návrat na obsah