Inženýrská činnost - RC Aktiva s.r.o.

Logo RC Aktiva
Přejít na obsah
Inženýrská činnost ve výstavbě
Bližší informace:
Ing. Ladislav Vítek
(správa nemovitostí)
T: 465 557 136
M: 602 408 052
E: ladislav.vitek@rcaktiva.cz
______________________
  • objasnění základních cílů s investorem, obstarání vstupních podkladů pro přípravu stavby a zabezpečení průzkumných prací
  • zadání zpracování projektové dokumentace
  • projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
  • projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a oranizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
  • zajištění výběru dodavatele a subdodavatelů stavby, uzavření smlouvy o dílo jménem investora
  • vedení a řízení staveb
  • výkon funkce technického (stavebního) dozoru investora při realizaci stavby
  • zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při přejímání dokončeného díla, zajištění zkušebního provozu, garančních zkoušek a revizí
  • zajištění majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
  • konzultační a poradenská činnost
Návrat na obsah