Věrnostní program - RCA

logo Auwiesen
Přejít na obsah

Věrnostní program

Služby

Program slevy z nájemného

Společnost RC AKTIVA s.r.o. zavedla od 1.9.2009 pro své nájemníky program slevy z nájemného ve formě jídelních kupónů (cenin) do restaurace Hotelu UNO Ústí nad Orlicí.

Podmínky programu:


1. Slevový program je provozovaný společností RC AKTIVA s.r.o. od 1.9.2009
2. Program umožňuje nájemníkům společnosti RC AKTIVA s.r.o. stanoveným způsobem a za stanovených podmínek získat slevu z nájemného (ve formě jídelních kupónů do restaurace Hotelu UNO Ústí nad Orlicí). Nárok na slevu nelze uplatňovat jinak než stanoveným způsobem.
3. Účast ve slevovém programu je dobrovolná a bezplatná, pro účastníka z ní nevyplývají žádné závazky.
4. Účast ve slevovém programu vzniká zasláním kontaktní emailové adresy pro následné pravidelné doručování informačního emailu na adresu: petr.macat@rieter.com

5. Měsíční informační email (od společnosti RC AKTIVA s.r.o.):
- informuje účastníka programu o nároku (popř. při nesplnění podmínek o ztrátě nároku) na slevu (počet jídelních kupónů) na příslušný měsíc
- vytištěný email slouží jako doklad pro výdej jídelních kupónů na recepci hotelu UNO
6. Podmínkou přiznání nároku na slevu v daném měsíci, je uhrazení veškerých závazků ke společnosti RC AKTIVA s.r.o. ve lhůtě splatnosti.
Úhradou se rozumí připsání finanční částky na účet RC AKTIVA s.r.o.

7. Při nedodržení podmínek programu, nárok na slevu v daném měsíci zaniká.
8. Jídlení kupóny jsou nevratné a jsou platné pouze v roce vyznačeném na kupónu.
9. Klíč pro stanovení slevy nájemného (nároku na počet jídelních kupónů)

Money

délka ročního nájmu v letech

rozpětí ročního nájmu v tis. Kč (bez služeb)

10-20

21-30

31-50

51-100

101 a více

0-1

1

2

3

4

5

1-2

1

2

4

5

6

2-4

2

3

4

5

6

4-7

2

3

4

5

6

7-10

2

4

5

6

7

10 a více

3

5

6

7

8

stejná tabulka vyjádřena v Kč

délka ročního nájmu v letech

rozpětí ročního nájmu v tis. Kč (bez služeb)

10-20

21-30

31-50

51-100

101 a více

0-1

720 Kč

1440 Kč

2160 Kč

2880 Kč

3600 Kč

1-2

720 Kč

1440 Kč

2880 Kč

3600 Kč

4320 Kč

2-4

1440 Kč

2160 Kč

2880 Kč

3600 Kč

4320 Lč

4-7

1440 Kč

2160 Kč

2880 Kč

3600 Kč

4320 Kč

7-10

1440 Kč

2880 Kč

3600 Kč

4320 Kč

5040 Kč

10 a více

2160 Kč

3600 Kč

4320 Kč

5040 Kč

5760 Kč

10. Přiznaný nárok na slevu lze uplatnit v období od vyhlášení programu, ale pouze v daném kalendářním roce.
11. Ukončením nájmu nebo podáním výpovědi z nájmu popř. zahájením insolvenčního řízení se účast v programu ukončuje. V případě ukončení nájmu lze již vydané certifikáty uplatnit pouze do posledního dne v měsíci, ve kterém byl nájem ukončen.
12. Případné dotazy či reklamace spojené s účastí ve slevovém programu, zasílejte na email: ladislav.vitek@rieter.com
13. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit podmínky v daných kategoriích.
14. Plnění ze slevového programu nejsou právně vymahatelné.
15. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit program zveřejněním na internetových stránkách.

v Ústí nad Orlicí 1.9.2009

Návrat na obsah